برنامه زمانی همایش

برنامه زمانی افتتاحیه، نشست های ارایه مقالات و اختتامیه همایش اعلام شد.

31 اردیبهشت 1390

مشخصات پوستر

ابعاد پوستر و نحوه نگارش آن اعلام شد.

19 اردیبهشت 1390

تخفیف ویژه دانشجویان جهت ثبت نام در کارگاه ها

دانشجویان می توانند تا 80 درصد تخفیف در ثبت نام کارگاه های آموزشی استفاده کنند.

19 اردیبهشت 1390

نتایج داوری مقالات اعلام شد

کمیته علمی همایش از 202 مقاله رسیده به همایش، 114 مورد را برای ارایه در همایش انتخاب کرد.

09 اردیبهشت 1390

زمان اعلام نتایج داوری

زمان اعلام نتایج داوری هفتم اردیبهشت ماه می باشد.

27 فروردین 1390

چکیده لاتین مقالات

ارسال چکیده لاتین مقالات الزامی است.

26 اسفند 1389

ثبت نام در کارگاه های آموزشی

پیرو اطلاعیه دبیرخانه همایش، مواردی در خصوص تخفیف در ثبت نام کارگاه های آموزشی اعلام شد.

01 اردیبهشت 1389

نکاتی در خصوص ثبت نام در همایش

در پی اطلاعیه دبیرخانه همایش، نکاتی در خصوص ثبت نام در همایش تصویب گردید.

25 اسفند 1389

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی همایش

اولین جلسه کمیته علمی همایش در تاریخ 16 اسفندماه راس ساعت 17.30 در سالن شورای دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

19 اسفند 1389