چکیده لاتین مقالات
26 اسفند 1389


از تمامی افرادی که مقاله ارسالی آن ها دارای چکیده لاتین نبوده است، می رساند. برای داوری مقالات این چکیده الزامی است، به همین منظور خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 15 فروردین ماه 1390، چکیده لاتین مقالات خود راحتما به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایید.

mhfd63@yahoo.com