زمان اعلام نتایج داوری
27 فروردین 1390

طبق اعلام دبیرخانه همایش به دلیل حجم گسترده مقالات دریافتی و اینکه برای افزایش دقت کار، هر مقاله برای دو داور ارسال شده است، نتایج نهایی داوری مقالات با یک هفته تاخیر، یعنی هفتم اردیبهشت اعلام می شود.