نتایج داوری مقالات اعلام شد
09 اردیبهشت 1390

با تشکر از استقبال اساتید، دانشجویان، محققان و متخصصان گرامی در ارسال مقالات ارزشمند خود به اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست، به اطلاع می رساند از مجموع 202 مقاله دریافت شده، 114 مورد برای ارایه در همایش توسط کمیته داوری پذیرفته شدند. از این میان 80 مورد برای ارایه به صورت پوستر و 34 مورد برای ارایه شفاهی انتخاب شدند.

تمام تلاش کمیته علمی همایش در بررسی مقالات به کار گرفته شد تا همه مقالات برای دو داور ارسال شوند و به همین منظور نیز اعلام نتایج با اندکی تاخیر صورت پذیرفت که از این بابت پوزش می طلبیم.

برای دریافت فایل کلی نتیجه داوری مقالات اینجا را کلیک نمایید.

شایان ذکر است برای ارایه گواهی حضور در همایش و ثبت مقاله در کتاب همایش، به ازای هر کد مقاله پذیرفته شده (چه به صورت ارایه شفاهی و چه به صورت پوستر)، بایستی یک نفر از نویسندگان ثبت نام نمایند.

برای دریافت فایل نکات لازم در خصوص ثبت نام در همایش اینجا را کلیک نمایید.