تخفیف ویژه دانشجویان جهت ثبت نام در کارگاه ها
19 اردیبهشت 1390

بنا به اعلام دبیرخانه مراسم، کلیه دانشجویان عزیز که در همایش ثبت نام کرده باشند، می توانند از 65 درصد تخفیف در ثبت نام کارگاه های آموزشی استفاده کنند. همچنین کلیه افراد (با هر نوع عضویت) که در بیش از یک کارگاه ثبت نام نماید، کارگاه دوم شامل 15 درصد تخفیف می گردد (در نتیجه برای دانشجویانی که در همایش ثبت نام کرده اند، کارگاه دوم، شامل 80 درصد تخفیف می باشد).