برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

03 خرداد 1390
14:00-17:00

2,000,000

ریال
کلاس 4 دانشکده مهندسی شیمی و نفت
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 5
مهندس مهدی یادگاری

03 خرداد 1390
09:00-14:00

2,000,000

ریال
سالن سبز دانشکده مهندسی شیمی و نفت
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 12
مهندس محسن محسنی / دکتر سهیل بدوحی

04 خرداد 1390
14:00-18:00

2,000,000

ریال
کلاس 4 دانشکده مهندسی شیمی و نفت
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 3
دکتر احمد مهدوی

03 خرداد 1390
09:00-14:00

2,000,000

ریال
کلاس 4 دانشکده مهندسی شیمی و نفت
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 2
مهندس ناصر بدری

03 خرداد 1390
14:00-18:00

2,000,000

ریال
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 2
دکتر سعید مهاجر شجاعی - مهندس بهرنگ اصفیا

05 خرداد 1390
10:00-15:00

2,000,000

ریال
دانشکده مهندسی شیمی و نفت
ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 3
مهندس مریم صفی

04 خرداد 1390
15:00-19:00

ظرفیت: 20
شرکت کنندگان: 4
مهندس محمد صادق احدی / مهندس توحید نودل حکم آبادی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.